Tarieven

Een steeds gestelde - terechte - vraag is de kostprijs van een advies of een procedure.

De te betalen vergoeding bestaat uit twee delen, enerzijds de erelonen anderzijds de kosten.

De begroting van de kosten en erelonen gebeurt principieel in samenspraak met de cliënt.

Opdat u uw betalingen beter zou kunnen spreiden, wordt er gewerkt met PROVISIES. Die betaalt u naarmate prestaties in uw zaak worden geleverd. Zo kan u het financiële verloop van uw dossier opvolgen en evalueren.

In langere procedures wordt er een tussentijdse kostenstaten opgemaakt, zodat een cliënt niet voor verrassingen komt te staan.

Een cliënt kan op elk moment informeren naar de stand van zaken en naar de verschuldigde kosten en erelonen. Wederzijds vertrouwen en optimale transparantie maken dat er zich finaal geen discussies voordoen.

Sedert 1 januari 2014 zijn alle advocaten verplicht BTW aan te rekenen aan hun cliënten. Zelf ben ik houder van KBO-nr BE0730.478.492.

 De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten binnen het arrondissement Hasselt is via de Orde van Advocaten verzekerd bij Ethias verzekeringen.