Hieronder wordt verstaan de vergoeding van het intellectuele werk en voor de behartiging van uw belangen.

Het tarief wordt aangepast naar gelang de hoogdringendheid van de zaak, het resultaat, het belang van de zaak,…

Doorgaans worden de prestaties aangerekend op basis van een uurtarief. Het is evenwel ook mogelijk dat er voor een bepaalde procedure een vaste prijs afgesproken wordt. Dit garandeert een grote transparantie.

In de staat van onkosten en erelonen zullen de prestaties in het dossier altijd nauwgezet worden weergegeven.