Indien u niet over voldoende financiƫle middelen beschikt om de kosten van rechtspleging en rechtsbijstand te betalen, is er de mogelijkheid dat er als prodeo-raadsman voor u wordt opgetreden.

Dit betekent dat de staat van kosten en erelonen ten laste van de overheid valt. U dient in dat geval volgende documenten aan het kantoor over te maken:

  • attest van samenstelling van het gezin (te verkrijgen bij de administratieve dienst van de gemeente waar u woont)

  • recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont, voor zelfstandigen onder meer de laatste BTW aangifte OF recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn

Aan de hand hiervan kan er een aanvraag gebeuren bij het Bureau voor Juridische Bijstand. Dit bureau beslist dan of u recht heeft op kosteloze rechtsbijstand. Om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet voor kosteloze rechtsbijstand en rechtspleging maakt u best een afspraak met het kantoor.