TARIEVEN

Tarieven

Een steeds gestelde – terechte – vraag is de kostprijs van een advies of een procedure.

De te betalen vergoeding bestaat uit twee delen, enerzijds de erelonen anderzijds de kosten.

De begroting van de kosten en erelonen gebeurt principieel in samenspraak met de cliënt.

Opdat u uw betalingen beter zou kunnen spreiden, wordt er gewerkt met PROVISIES. Die betaalt u naarmate prestaties in uw zaak worden geleverd. Zo kan u het financiële verloop van uw dossier opvolgen en evalueren.

In langere procedures wordt er een tussentijdse kostenstaten opgemaakt, zodat een cliënt niet voor verrassingen komt te staan.

Een cliënt kan op elk moment informeren naar de stand van zaken en naar de verschuldigde kosten en erelonen. Wederzijds vertrouwen en optimale transparantie maken dat er zich finaal geen discussies voordoen.

Ereloon

Hieronder wordt verstaan de vergoeding van het intellectuele werk en voor de behartiging van uw belangen.

 

Het basistarief bedraagt 110,00 € per uur.

 

Dit tarief kan worden aangepast naar gelang de hoogdringendheid van de zaak, het resultaat, het belang van de zaak,…

Doorgaans worden de prestaties aangerekend op basis van een uurtarief. Het is evenwel ook mogelijk dat er voor een bepaalde procedure een vaste prijs afgesproken wordt.

Dit garandeert een grote transparantie.

In de staat van onkosten en erelonen zullen de prestaties in het dossier altijd nauwgezet worden weergegeven.

Kosten

Hieronder vallen de kantoorkosten en de gerechtskosten. Er worden vaste vergoedingen aangerekend voor de gemaakte kantoorkosten. De dossierkosten zijn eenmalig, de overige worden per stuk of per aantal berekend.

 • Dossierkosten:
  60,00 €

 • Briefwisseling:
  11,00 €

 • Kopijen
  0,40 €

 • Kilometers
  0,30 €

Gerechtskosten worden steeds aangerekend aan de cliënt zoals deze worden aangerekend aan het kantoor door de gerechtsdeurwaarder, notaris, rechtbank of derde  

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering zal voor u de kosten en erelonen van de door u gekozen advocaat betalen. U heeft hierbij steeds de vrije keuze van raadsman. Een verzekeringsmaatschappij of makelaar mag u dan ook nooit een advocaat opdringen.